Groenlo.nl
Oude Calixtus
Historie
Bezoekersinfo

De Oude Calixtus is niet alleen een fraaie laatmiddeleeuwse kerk in het hart van Groenlo, maar ook een multifunctioneel podium, een aangename omgeving voor rouw en trouw, een droge marktplaats voor vraag en aanbod, een ontmoetingsplek voor educatie, cultuur, religie en ontspanning.

De Oude Calixtus is een laatgotisch kerkgebouw met toren en staat aan de Mattelierstraat 5 in het Gelderse Groenlo. De kerk, een rijksmonument, is eigendom van de Stichting Oude Gelderse Kerken, waarbij de (stads)toren in handen is van de Gemeente Oost Gelre.  De grond waarop het gebouw staat, evenals het achterliggende kerkhof zijn eigendom van de Hervormde Gemeente Groenlo.
Binnen in het gebouw kunnen we een grote tweedeling zien tussen het koor en het schip. Het koor is de thuisbasis van de Hervormde Gemeente en dient als kerkelijk centrum voor de erediensten en nevenactiviteiten. Door middel van een glazen wand is het koor gescheiden van het schip met 2 zijbeuken, een ruimte van 600 m2 die open staat voor een zo breed mogelijk gebruik.

Copyright 2024 De Oude Calixtus    |    Disclaimer