Groenlo.nl
Informatie
Geschiedenis
De Verbeelding
Openingstijden en entreeprijzen
Video

De Tachtigjarige Oorlog


Zo'n 450 jaar geleden regeerde de vrome Spaanse koning Filips II met harde hand over een groot deel van Europa. Daaronder ook Nederland, één van de rijkste provincies van zijn machtige katholieke koninkrijk.
Willem van Oranje is zijn tegenstrever. Hij wil godsdienstvrijheid en een eigen zelfstandig bestuur voor de Nederlanden. Onder zijn aanvoering begint in 1568 een opstand tegen de Spanjaarden, die maar liefst 80 jaar zal duren, tot 1648.

Tegelijkertijd met deze Tachtigjarige oorlog woedde er in Duitsland de Dertigjarige Oorlog, van 1618 tot 1648.

Als Willem van Oranje in 1584 wordt vermoord, volgen eerst zijn zoon Maurits en later zijn jongste zoon Frederik Hendrik hem op als stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Frederik Hendrik trouwt met Amalia van Solms en terwijl Amalia het hofleven
in Den Haag met passie bestuurt, volgt Frederik Hendrik zijn vaders voetsporen. Hij zet de strijd tegen de Spaanse overheersing onverminderd voort.
Daarom moet ook de sterke vesting Grol veroverd worden....

De verovering en belegering van Grolle 

 

Grol, op de grens van de twee slagvelden, was in de zomer van 1627 het toneel
van gevechten. Grol was strategisch een belangrijke stad, gelegen aan de uiterste oostgrens van de Republiek en in handen van de Spanjaarden.

Stadhouder Frederik Hendrik wil deze belangrijke vesting in het oosten van Nederland veroveren. Op 20 juli staat hij met het 25.000 man sterke Staatse leger voor de stad. In een week tijd weet hij Grolle te omsingelen.

  


Het Staatse leger zal vanuit deze versterkte omsingelingslinie - de beroemde circumvallatielinie -  loopgraven naar de Grolse wallen graven en die proberen te ondermijnen en op te blazen. De Spanjaarden in de belegerde stad, onder aanvoering van de ervaren en koppige Matthijs van Dulcken, zijn vastbesloten de stad tot het uiterste te verdedigen tegen de
protestantse ketters.

Van Dulckens tactiek is de aanvallers met korte uitvallen te verzwakken en tijd te winnen. Alle hoop is gevestigd op een tegenaanval door het immense Spaanse leger onder graaf Hendrik van den Bergh.

In de nacht van 15 op 16 augustus slaat Van den Bergh toe. Hij valt vanuit het oosten het Quartier van Graaf Ernst Casimir aan (één van de generaals in Frederik Hendrik's leger). De strijd is hevig maar de troepen van Frederik Hendrik weten de Spaanse aanval af te slaan.

Vanuit Grolle wordt een postduif naar Van den Bergh gesmokkeld met de vraag wanneer een nieuwe ontzettingspoging verwacht kan worden.
Maar op weg terug wordt de postduif neergeschoten door een Staatse schutter en het bericht wordt onderschept. Nu weet Frederik Hendrik dat Graaf Van den Bergh niet meer zal aanvallen.

Op 18 augustus wordt vlak bij de Beltrummer poort een deel van de wallen opgeblazen. En op de 19de slaat het noodlot voor de Grolse verdedigers toe als een Spaanse soldaat per ongeluk een vat buskruit laat vallen: praktisch de hele munitievoorraad ontploft. Matthijs van Dulcken ziet nu de hopeloosheid van zijn situatie in en geeft zich over.

Op 20 augustus trekt Frederik Hendrik met zijn troepen de stad binnen en is Grol in Staatse handen.

Klik hier voor de animatiefilm "Het verhaal van de Stad"

 

Copyright 2022 De Oude Calixtus    |    Disclaimer