Groenlo.nl
Oude Calixtus
Historie
Bezoekersinfo

Op dit moment laten we in vogelvlucht de (bouw)geschiedenis van de kerk zien. In de toekomst zullen we meer aandacht geven aan de geschiedenis.

Bouwperiode

  • Zwerfsteen muurwerk noorder- en zuiderzijbeuk: 1275-1325
  • Romp van de toren: 1350-1400 (1371 oudste geschreven bron)
  • Het koor: 1450-1500
  • Het schip en zijbeuken 1490-1520

Korte geschiedenis

1277 Groenlo (of Grol) krijgt uitgebreide stadsrechten.
1371 Oudst bekende gegevens over de bouw van de toren.
1470 Bouw laatgotische koor, kerk krijgt huidige vorm.
1627 Prins Frederik Hendrik verovert Grol definitief op de Spanjaarden.
1672 Het rampjaar. Groenlo wordt door Bernard van Galen, bisschop van Münster (Bommen Berend) veroverd. De kerk wordt zwaar beschadigd.
1674 De bisschop moet de veroverde gebieden teruggeven. De kerk komt voorgoed in handen van de protestanten.1798 De toren wordt uit militair-strategische redenen eigendom van de burgerlijke Gemeente Groenlo.
1836 Blikseminslag in de toren. Deze brandt geheel uit, de kerk tevens zwaar beschadigd. Het 17e eeuwse orgel wordt geheel vernield. De spits wordt herbouwd in de huidige vorm.
1945 De kerk getroffen door een vliegtuigbom. Een gedeelte van de gewelven van de zuidbeuk stort in en het orgel uit 1838 wordt beschadigd.
1950 Grote restauratie van de kerk. Er wordt een nieuw orgel (Flentrop) geplaatst.
1953 De Gemeente Groenlo restaureert de toren en maakt een open lantaarn in de spits t.b.v. een carillon.
1956 Een Klokkencomité schenkt een carillon van 18 klokken aan de Gemeente Groenlo.
1963 Door slecht materiaalgebruik wederom restauratiewerk aan de kerk en toren. Alle polychromeerwerk dat nog onder het witte stucwerk zit wordt weggekapt voor een nieuwe harde pleisterlaag van perlite.
1977 In verband met het 700-jarig bestaan van de stad Groenlo wordt het carillon uitgebreid tot 37 klokken.
1978 De kerk (behoudens de toren) wordt overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken.
1999 De Gemeente Groenlo moet door constructief verval van de toren noodgedwongen snel een grote restauratie voorbereiden
2000 De restauratie wordt uitgevoerd en een nieuw Klokkencomité zorgt voor een uitbreiding van de beiaard met 10 klokken tot 47.
2003 Er vindt een bouw- en kleurhistorisch onderzoek plaats.
2006/2007 Restauratie en voorbereiding herbestemming. Heropening december 2007.
2009 Spectaculaire verbeelding van de Slag om Grolle in de Oude Calixtus
2014-2017 Restauratie kerktuin en grafmonumenten 

Copyright 2024 De Oude Calixtus    |    Disclaimer