Groenlo.nl
Oude Calixtus
Historie
Bezoekersinfo

Algemene informatie over de kerk en haar bezienswaardigheden

Grafstenen (gedeeltelijk zichtbaar)
De kerk bevat 55 grafstenen. De meeste zijn sterk afgesleten of in de Franse Tijd vernield of beschadigd. In de noordwestbeuk, een fraaie steen van Stadscommandant Boringer, overleden in Groenlo in 1638.

Kraagstenen
In de aanzetten tot de gewelfribben vindt u zogenaamde kraagstenen, vaak met een uitbeelding.

Gewelfschotels
De kerk bevat 20 gewelfschotels, met verschillende afbeeldingen

Doopvont (op het koor)
1150-1275. Bentheimer zandsteen. Bij de restauratie in 1952 terug gekregen van het Rijksmuseum te Amsterdam

Schilderij (definitieve plek nog niet bekend)
Gedateerd 1648. Vier zuigelingen in wikkels. Vertaalde tekst: "In maart 1648 heeft een moeder hier in Groenlo bij een bevalling vier kinderen gebaard, waarna ze samen zijn gedoopt. Nadat ze omtrent 8 tot 9 dagen hebben geleefd, zij ze overleden en samen met de moeder in deze hoek begraven".

Muurschildering (gerestaureerd 2007)
Enkele restanten in het koor, voorstellende van links naar rechts; de apostel Johannes met gele nimbus en kelk, Jacobus Minor leest boek en Phillippus met gele kruisstaf.
De hele kerk was voor de Reformatie voorzien van dergelijke fresco's! De kerk werd daarna geheel gewit. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de meeste fresco's pas in de jaren 60 van de 20e eeuw zijn verdwenen!

Gebrandschilderd raam in de noorwestkapel (nieuw 2006)
Laatste besluit van de zelfstandige gemeente Groenlo op 15 december 2004 was de realisatie van een gedenkraam. Ontwerper Luuc Ottens heeft de plaatsing op 15 december 2006 niet meer meegemaakt. Hij overleed tijdens de voorbereiding.

Gebrandschilderde ramen in de zuidbeuk (nieuw 2007)
Op basis van het thema "Licht" 5 ramen, ontworpen door prijsvraagwinnaar Dieter Hartmann. Plaatsing november 2007

Gebrandschilderde ramen in het koor (1949)
De vier Evangelisten: links Lucas met liggende os, midden boven Mattheus met gevleugelde mens, midden beneden Johannes met adelaar en rechts Marcus met leeuw.
(Zie voor de symbolen, toegekend aan de Evangelisten: Ezechiël 10 en Openbaringen 4). Het gaat om vier aaneen gekoppelde wezens, zogenaamd vierbeeld of tetramorf.

Gebrandschilderde ramen in de Mariakapel (1949)
Voorstellingen uit het leven van Maria, bijv. Maria Boodschap, Maria en Elisabeth, Vlucht naar Egypte.

  

Historische foto's nu 'scherp in beeld'

Bekijk meer foto's en afbeeldingen van Groenlo in het algemeen en de Oude Calixtus in het bijzonder op de website Scherpinbeeld.nl!

 

Copyright 2024 De Oude Calixtus    |    Disclaimer